Εγγραφή

Παραδείγματα χρήσης

Мне нечего делать. [mne nèchego dèlat'] - Δεν έχω τι να κάνω.
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία