Καθηγητές
Natalya Darvina

Natalya Darvina

  • Επαφές:
  • Email: russiandaily3@gmail.com

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Natalya Darvina

Hello,

My name is Natalya. I am a certified teacher of Russian as a Foreign Language (I have an international certificate of Moscow State University of teaching RAF ).

Glad to suggest you my Russian lessons.

Contact me by email russiandaily3@gmail.com

Regards
Ο συντάκτης των άρθρων (31)
Вопросительные слова
Особенности использования вопросительных слов
Правила использования числительных для обозначения дат
Собирательные числительные
Особенности использования личной формы глагола "БЫТЬ"
Глагол ГОВОРИТЬ и его синонимы
Интонация русского языка
Условное наклонение глагола
Η ρωσική φιλοξενία σήμερα
Λίγα λόγια για τη ρωσική ευγένεια
Πώς να βοηθήσω στα παιδιά να μάθουν την ρωσική γλώσσα
Οι αρχαϊσμοί στη ρωσική γλώσσα.
Το προσωπικό όνομα
Γράφουμε τα γράμματα
Естественная языковая среда - путешествуем
Искусственно созданная среда - изучаем язык у себя на родине
Хороший старт
Русская речь
Форма обращения к человеку в русском этикете
Моё свободное время
ДАЧА. Из истории в современность
Предлоги В или ВО, С или СО, О или ОБ.
Το επιφώνημα
Η μετοχή
Обобщающие слова
Часы и время
Разница использования слов ЕЩЁ и БОЛЬШЕ
Союзы ЧТО и ЧТОБЫ
Союзы ПОЭТОМУ и ПОТОМУ ЧТО
Союзы А и НО
Сравнительная степень наречий

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία