Καθηγητές
Natalya Darvina

Natalya Darvina

Η δεύτερη γλώσσα.:

Natalya Darvina

Hello
My name is Natalya. I am a certified teacher of Russian as a Foreign Language (I have an international certificate of Moscow State University of teaching RAF ).
Glad to suggest you 2 ways of learning Russian with me

Free lessons at my pages on social networks
Facebook page: fb.me/russiandaily3
Instagram: @russian.daily

Paid lessons via Skype

Contact me by email russiandaily3@gmail.com
Ο συντάκτης των άρθρων (21)
Вопросительные слова
Особенности использования вопросительных слов
Правила использования числительных для обозначения дат
Особенности использования личной формы глагола "БЫТЬ"
Интонация русского языка
Η ρωσική φιλοξενία σήμερα
Λίγα λόγια για τη ρωσική ευγένεια
Πώς να βοηθήσω στα παιδιά να μάθουν την ρωσική γλώσσα
Οι αρχαϊσμοί στη ρωσική γλώσσα.
Το προσωπικό όνομα
Γράφουμε τα γράμματα
Естественная языковая среда - путешествуем
Искусственно созданная среда - изучаем язык у себя на родине
Хороший старт
Русская речь
Форма обращения к человеку в русском этикете
Το επιφώνημα
Η μετοχή
Союзы ЧТО и ЧТОБЫ
Союзы ПОЭТОМУ и ПОТОМУ ЧТО
Союзы А и НО

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία