Καθηγητές
Natalya Darvina

Natalya Darvina

  • Επαφές:
  • Email: russiandaily3@gmail.com

Η δεύτερη γλώσσα.:


Εγγραφή

Natalya Darvina

Hello,

My name is Natalya. I am a certified teacher of Russian as a Foreign Language (I have an international certificate of Moscow State University of teaching RAF ).

Glad to suggest you my Russian lessons.

Contact me by email russiandaily3@gmail.com

Regards
Ο συντάκτης των άρθρων (31)
Η ρωσική φιλοξενία σήμερα
Λίγα λόγια για τη ρωσική ευγένεια
Πώς να βοηθήσω στα παιδιά να μάθουν την ρωσική γλώσσα
Το επιφώνημα
Η μετοχή
Οι αρχαϊσμοί στη ρωσική γλώσσα.
Το προσωπικό όνομα
Γράφουμε τα γράμματα
Естественная языковая среда - путешествуем
Искусственно созданная среда - изучаем язык у себя на родине
Хороший старт
Особенности использования личной формы глагола "БЫТЬ"
Вопросительные слова
Особенности использования вопросительных слов
Русская речь
Интонация русского языка
Союзы ЧТО и ЧТОБЫ
Правила использования числительных для обозначения дат
Союзы ПОЭТОМУ и ПОТОМУ ЧТО
Союзы А и НО
Форма обращения к человеку в русском этикете
ДАЧА. Из истории в современность
Предлоги В или ВО, С или СО, О или ОБ.
Условное наклонение глагола
Обобщающие слова
Часы и время
Сравнительная степень наречий
Собирательные числительные
Разница использования слов ЕЩЁ и БОЛЬШЕ
Моё свободное время
Глагол ГОВОРИТЬ и его синонимы

Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία