книга


翻訳:
翻字: [kniga]

語類: Существительное
性別形: Женский
数: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный книга книги
Родительный книги книг
Дательный книге книгам
Винительный книгу книги
Творительный книгой книгами
Предложный книге книгах

使用例

Сколько стоит эта книга? [skòl`ka stòit èhta knìga] - この本はいくらですか。
Это моя книга. [èhta mayà knìga] - これは私の本です。ロシア語の学校・教師を見つけることが出来ます。:


翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます