супермаркет


翻訳: スーパー
翻字: [supirmàrkit]

使用例

Пройдите мимо супермаркета и затем поверните направо. [prajdìte mimà supermàrketa i zatèm pavernìte napràva] - スーパーマーケット通り過ぎると、右に曲がってください。
翻訳
翻訳 (ru-ja)
ログ―インされた者だけがこのフイチャーを使用できます