Kaydolmak istiyorum

Пускать в ход

Пускать в ход
[puskat` v khod]
- Yola koyuvermek
Bu ne demek: Anlam: kullanmak, bir yöntemi uygulamak, teknikleri ve usulleri kullanmak.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.