Kaydolmak istiyorum

Видать виды

Видать виды
[vidat` vidy]
- Manzaraları görmüş olmak
Bu ne demek: Anlam: çok tecrübeli olmak, çok şey yaşamış olmak.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.