Kaydolmak istiyorum

Идти в ногу со временем

Идти в ногу со временем
[idti v nogu so vremenem]
- Zaman ile ayak uydumak
Bu ne demek: Anlam: modern olmak, modayı takip etmek, çok modern görüşlü olmak.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.