Kaydolmak istiyorum

Идти напролом

Идти напролом
[idti naprolom]
- Küstahça ileriye gitmek
Bu ne demek: Anlam: istekli bir şekilde engelleri aşmak, kararlı bir şekilde hedefe doğru ilerlemek, istediğine ulaşmak.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.