Kaydolmak istiyorum

Испокон веков

Испокон веков
[ispokon vekov]
- Ezelden beri
Bu ne demek: Anlam: çok eskiden, he zaman, eski zamanlardan beri.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.