Kaydolmak istiyorum

Наступать на пятки

Наступать на пятки
[nastupat` na pyatki]
- Topuklara basmak
Bu ne demek: Anlam: kimsenin peşinde olmak, kimseyi takip etmek, yetişmek.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.