давай


Tercüme: -alım
Transliterasyon: [davàj]

Kullanım örnekleri

Давай зайдём в этот ресторан? [davaj zajdyom v ehtot restoran?] - Bu restoranta gidelim mi?
Давай закончим с этим делом. [Davàj zakònchim s èhtim dèlom] - Bu işi bitirelim!
Давай обсудим это! [davàj obsùdim èh`to] - Bunu tartışalım!
Давай перекусим где-нибудь? [davàj peirikùsim gdè-nibut'] - Haydi bir yerlerde birşeyler atıştıralım
Давай сходим покупаемся в бассейне? [davàj skhòdim pakupàjimsya v bassèjni] - Havuza yüzmeye gidelim mi?
Давай я тебе покажу квартиру! [Davàj ya tibè pakazhù kvartìru!] - Haydi ben sana daireyi göstereyim!Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.