больше


Tercüme: daha çok
Transliterasyon: [bol`she]

Söz bölüğü: Наречие

Kullanım örnekleri

Спустя двадцать лет вы больше будете разочарованы теми вещами, которые не сделали, чем теми, которые сделали. Сбросьте оковы. Поднимите вверх парус, и плывите подальше от своей безопасной гавани. Поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте... [spust'a dvatsat` let vy bol`she budite razochirovany temi vishami, katorye ni sdelali, chem temi, katorye sdelali. Sbros`te akovy. Padnimite vverkh parus, i plyvite padal`she ot svaej bezapasnoj gavani. Pajmajte vetir v svai parusa. Isledujte. Michtajte] - Yirmi yıl sonra yaptığınız şeylerden yapmadığınız şeylere daha çok yanacaksınız. Zincirlerinizi atınız! Yelken açıp emin limanınızdan daha uzak gidiniz! Araştırınız! Hayale kapılınız!..
Ты любишь романтику? А что больше всего? [ty l'ubish` ramàntiku? a shto bòl`shi vsivò] - Romantikliği sever misin? Ya en fazla ne?
Что ты больше любишь, делать комплименты или получать их? [shto ty bòl`shi l'ùbish,` dèlat` kamplimènty ìli paluchàt` ikh ] - Komplimanlar yapmaktan veya vermekten daha hoşlanırsın?



Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.