животное


Tercüme: hayvan
Transliterasyon: [zhivotnoe]

Söz bölüğü: Существительное
Cinslik: Средний
Sayı:

Kullanım örnekleri

коричневое животное [karìchnivaje zhivòtnaje] - kahverengi hayvan
милое животное [mìlaje zhivòtnaje] - can hayvanRus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.