конечно


Tercüme: elbette
Transliterasyon: [kanechno]

Kullanım örnekleri

Ну, конечно, он писатель. [nu, kanèshna, on pisàtil'] - Tabi ki o yazar.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.