Tự đăng ký

Подкладывать свинью

Подкладывать свинью
[podkladyvat` svin`yu]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này