Tự đăng ký

Сидеть сложа руки

Сидеть сложа руки
[sidet` slozha ruki]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này