Tự đăng ký

Смеяться в кулак

Смеяться в кулак
[smeyat`sya v kulak]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này