Tự đăng ký

Худой как щепка

Худой как щепка
[khudoj kak shhepka]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này