В чём мать родила

В чём мать родила
[v chyom mat` rodila]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này