Tự đăng ký

Входить в положение

Входить в положение
[vkhodit` v polozhenie]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này