Tự đăng ký

Делать хорошую мину при плохой игре

Делать хорошую мину при плохой игре
[delat` khoroshuyu minu pri plokhoj igre]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này