Tự đăng ký

Держать рот на замке

Держать рот на замке
[derzhat` rot na zamke]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này