Tự đăng ký

Ждать, откуда ветер подует

Ждать, откуда ветер подует
[zhdat`, otkuda veter poduet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này