Tự đăng ký

Задевать за живое

Задевать за живое
[zadevat` za zhivoe]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này