Tự đăng ký

Не видеть дальше собственного носа

Не видеть дальше собственного носа
[ne videt` dal`she sobstvennogo nosa]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này