Tự đăng ký

Обжечь себе пальцы

Обжечь себе пальцы
[obzhech` sebe pal`tsy]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này