You can change this website language: English

Tự đăng ký

Где плохо лежит, туда вор и глядит

1
Где плохо лежит, туда вор и глядит [Gde plokho lezhit, tuda vor i glyadit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này