You can change this website language: English

Tự đăng ký

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (Л Толстой)

1
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги (Л Толстой) [Gladko bylo na bumage, da zabyli pro ovragi]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này