Глаза боятся, а руки делают

1
Глаза боятся, а руки делают [Glaza boyatsya, a ruki delayut]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này