Tự đăng ký

Гром не грянет, мужик не перекрестится

1
Гром не грянет, мужик не перекрестится [Grom ne gryanet, muzhik ne perekrestitsya]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này