Tự đăng ký

Гусь свинье не товарищ

1
Гусь свинье не товарищ [Gus' svin'e ne tovarishh]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này