Tự đăng ký

Раз солгал- на век лгуном стал

1
Раз солгал- на век лгуном стал [Raz solgal- na vek lgunom stal]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này