Tự đăng ký

Правда в огне не горит и в воде не тонет

1
Правда в огне не горит и в воде не тонет [Pravda v ogne ne gorit i v vode ne tonet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này