You can change this website language: English

Tự đăng ký

Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь

1
Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь [Sem' toporov vmeste lezhat, a dve pryalki vroz']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này