Tự đăng ký

Слышал звон, да не знаешь, где он

1
Слышал звон, да не знаешь, где он [Slyshal zvon, da ne znaesh', gde on]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này