Tự đăng ký

Старый конь борозды не испортит

1
Старый конь борозды не испортит [Staryj kon' borozdy ne isportit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này