You can change this website language: English

Tự đăng ký

Труд человека кормит, а лень портит

1
Труд человека кормит, а лень портит [Trud cheloveka kormit, a len' portit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này