Tự đăng ký

Дружба что стекло - сломаешь не починишь

1
Дружба что стекло - сломаешь не починишь [Druzhba chto steklo - slomaesh' ne pochinish']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này