You can change this website language: English

Tự đăng ký

У бабы волос долог, да ум короток

1
У бабы волос долог, да ум короток [U baby volos dolog, da um korotok]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này