Tự đăng ký

У каждой медали есть обратная сторона

1
У каждой медали есть обратная сторона [U kazhdoj medali est' obratnaya storona]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này