Tự đăng ký

Умный любит учиться, а дурак - учить

1
Умный любит учиться, а дурак - учить [Umnyj lyubit uchit'sya, a durak - uchit']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này