Tự đăng ký

Дурака учить - что горбатого лечить

1
Дурака учить - что горбатого лечить [Duraka uchit' - chto gorbatogo lechit']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này