Tự đăng ký

Худой мир лучше доброй ссоры

1
Худой мир лучше доброй ссоры [Khudoj mir luchshe dobroj ssory]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này