Tự đăng ký

Ему палец в рот не клади, всю руку откусит

1
Ему палец в рот не клади, всю руку откусит [Emu palets v rot ne kladi, vsyu ruku otkusit]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này