Tự đăng ký

Черного кобеля не отмоешь добела

1
Черного кобеля не отмоешь добела [chernogo kobelya ne otmoesh' dobela]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này