Tự đăng ký

Что пнём о сову, что совой об пень

1
Что пнём о сову, что совой об пень [chto pnyom o sovu, chto sovoj ob pen']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này