Tự đăng ký

Что посеешь, то и пожнёшь

1
Что посеешь, то и пожнёшь [chto posejesh', to i pozhnyòsh']
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này