Tự đăng ký

Язык говорит, а голова и не ведает

1
Язык говорит, а голова и не ведает [yazyk govorit, a golova i ne vedaet]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này