Tự đăng ký

Задним умом всяк крепок

1
Задним умом всяк крепок [Zadnim umom vsyak krepok]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này