Tự đăng ký

Закон что дышло, куда повернешь – туда и вышло

1
Закон что дышло, куда повернешь – туда и вышло [Zakon chto dyshlo, kuda povernesh' – tuda i vyshlo]
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này